http://www.tymon.witryna.info/

Antropologia: etyka a kultura

dr hab. Agnieszka Kościańska (akoscianska@uw.edu.pl)

1. Antropologia kulturowa jako nauka o różnorodności. Kultura, różnice kulturowe, wielokulturowość, relatywizm kulturowy i moralny– definicje pojęć. Racjonalność a kultura. Prawa człowieka a kultura. Relatywizm kulturowy – ograniczenia. Kultura: zmiana i ciągłość.

2. Zróżnicowane kulturowo sposoby wychowania dzieci i młodzieży. Kultura a systemy wartości. Kultura a rodzina. Rytuały przejścia. Płeć i seksualność. Kultura a etyka seksualna.

Lektury: Margaret Mead, Dojrzewanie na Samoa, Warszawa, PIW, 1986, rozdz. Formalne stosunki seksualne, s. 83-99.

Anna Kowalska-Lewicka, Tradycyjne normy obyczajowe w kontaktach młodzieży na Podhalu, „Roczniki Socjologii Wsi”, 1971, s. 24-35.

3. Procesy tworzenia stereotypów. Kolonializm i jego konsekwencje. Wyobrażenia o obcych – dehumanizacja. Mniejszości, grupy wykluczone (migranci, uchodźcy, Romowie, Żydzi, LGBT, biedni). Czasy kryzysu: od stereotypu do przemocy.

Lektura: René Girard, Kozioł ofiarny, Łódź, Wydawnictwo Łódzkie, 1987, rozdz. 2, Stereotypy prześladowań, s. 21-36.